Over het spel

Het Ontplooiingsspel in het kort

Door een keuze te maken uit een van de 66 grote ontplooiingskaarten, komt een actueel thema op de gesprekstafel. Hierbij horen twee sets met kleine kernkaarten: een set met Waarom, Hoe en Wat, en een set met Drijfveren, Talenten en Competenties. Via een kernachtige spreuk ontstaat er ruimte voor vrije associatie, waardoor er direct bewustwording ontstaat.

In het doosje bevinden zich:

  • 1 set (66) grote ontplooiingskaarten
  • 2 sets (66 per set) kleine kernkaarten:
    – set 1: Wat, Waarom en Hoe
    – set 2: Talenten, Drijfveren en Competenties
  • 1 dobbelsteen met daarop de woorden: 
Wat, Waarom, Hoe, Talenten, Drijfveren en Competenties
  • 1 gebruiksaanwijzingskaart

 

ISBN nr.: 9789090289533

Uitgever: InnerVida OntplooiingsArchitecten

Auteurs: Tatiana van Rijswijk & Trudy Compagne

Scroll to top