Rotterdam Academy

  • Voor zorgprofessionals die zich verder willen ontplooien;
  • Voor zorgorganisaties met een behoefte aan kwalitatief hoog opgeleid personeel;
  • Leren door combinatie van praktijk, coaching en opleiding;
  • Civiel effect: haal een diploma of certificaat;
  • Gelukkige medewerkers creëren gezonde organisaties;

Wat de samenwerking met de Rotterdam Acadamy voorjou kan betekenen?

Wij denken graag vrijblijvend mee over een op maat gemaakte oplossing passend bij jou!

InnerVida OntplooiingsArchitecten en Rotterdam Academy van Hogeschool Rotterdam werken samen! Het is nu mogelijk om management development programma’s en (persoonlijk) leiderschapstrajecten zo in te vullen dat er voor de deelnemer een civiel effect ontstaat met een daarbij horend certificaat of diploma. Een civiel effect is het recht dat verbonden is aan het bezit van een diploma. Men wordt hierbij opgeleid vanuit een vooropgesteld doel vanuit de zorgorganisatie waar men werkt.

InnerVida OntplooiingsArchitecten en Rotterdam Academy van Hogeschool Rotterdam werken samen! Het is nu mogelijk om management development programma’s en (persoonlijk) leiderschapstrajecten zo in te vullen dat er voor de deelnemer een civiel effect ontstaat met een daarbij horend certificaat of diploma. Een civiel effect is het recht dat verbonden is aan het bezit van een diploma. Men wordt hierbij opgeleid vanuit een vooropgesteld doel vanuit de zorgorganisatie waar men werkt.

Deelnemers hebben de mogelijkheid om binnen de opleiding Management en Leiderschap (Associate Degree) van de Rotterdam Academy in te stromen of een meerjarig traject te volgen waarbij een diploma of certificaat kan worden behaald in de werkcontext.

Ben jij zorgprofessional en wil je je verder ontplooien in je vakgebied? Of wens je als zorgorganisatie meer kwalitatief hoog opgeleid en gelukkig personeel? Lees dan zeker even verder!

Nieuwe tijden in de zorg

De maatschappelijke context waarbinnen (zorg)professionals opereren is veranderd. Cliënten zijn kritischer en meer bereid om grotere afstanden af te leggen om de beste zorg te krijgen. Ook worden cliënten gemiddeld ouder en stellen steeds meer eisen aan de zorg. De macht van de zorgverzekeraars is daarbij toegenomen, als ook de administratieve taken en zorgtaken en er is een tekort aan het juiste geschoolde personeel.

De huidige situatie vraagt dus veel van zorgprofessionals. Sneller leren, anders leren en blijven ontplooien zijn de nieuwe eisen. Kennis, kunde en ervaring moeten dynamisch worden geborgd in de organisatie om zo het rendement van de verandering te verhogen.
Dit vraagt om een lerende organisatie, leren moet gekoppeld worden aan de doelstellingen van de organisatie. Het dient ingebed te zijn in de ambities, missie en visie van de organisatie.

Verschillende manieren om te ontplooien

Hoe mensen leren en wat daarvoor nodig is, is op zowel individueel niveau als groepsdynamisch niveau afhankelijk van de organisatiedoelstellingen en de rol, functie en verantwoordelijkheden die daarmee gemoeid zijn. Dit vraagt om een veilige leeromgeving, die niet alleen plaatsvindt in een klaslokaal. Medewerkers, zorgprofessionals en studenten leren namelijk op veel verschillende manieren, vooral wanneer zij uitgedaagd worden op de werkplek en in de functie zelf. Ervaringsleren zorgt ervoor dat leren sneller gaat. Dit resulteert in taakverrijking, taakverdieping, betrokken teamwork, innovatief denken, nieuwe kansen en mogelijkheden én ontplooiing van de mens en de organisatie.

Het renderende effect wordt versterkt door op maat gemaakte en doelgerichte interventies in de organisatie en in de context van de leeromgeving. Onderzoek wijst namelijk uit dat een 70-20-10 leermethode (70% leren in de praktijk, 20% coaching en reflectie eigen handelen, 10% leren tijdens de opleiding) het meest efficiënt is. En dat is precies waar de samenwerking tussen InnerVida OntplooiingsArchitecten en Rotterdam Academy van Hogeschool Rotterdam om draait.

Ultieme win-win situatie door unieke samenwerking

InnerVida biedt de mogelijkheid om, samen met de Rotterdam Academy van de Hogeschool Rotterdam, een totaaltraject of modules vanuit co-creatie en op maat aan te laten sluiten bij de praktijkbehoeften binnen de zorginstelling. Door deze unieke samenwerking spelen we in op de behoeften van de huidige maatschappij, de organisatie, teams en mensen.

Een traject is zo ingericht, dat deelnemers kunnen instromen binnen de opleiding Management en Leiderschap (Associate Degree) van de Rotterdam Academy. Het is ook mogelijk een meerjarig traject te volgen waarbij de 70-20-10 formule gehanteerd wordt en de medewerker zijn diploma of certificaat kan behalen in de werkcontext.

Zo snijdt het mes aan twee kanten; de organisatie krijgt kwalitatief hoog opgeleide medewerkers die opgeleid worden op de werkvloer. Door het behalen van een diploma of certificaat stijgt het personeelskapitaal in de organisatie. De medewerker voelt zich gehoord, gezien en erkent en zal zich meer verbonden voelen met de organisatie en het geleerde direct kunnen toepassen.

Deze bedrijven werken al met ons samen

Wij denken graag met je mee!

Laat het ons weten en we nemen contact met je op!

We zijn ook altijd telefonisch bereikbaar.

 010 - 8466404

Scroll to top