TMA® analyse

  • Voor talent- en competentiemanagement van de organisatie
  • Teambuilding in kader van talentbenutting en talentbewustwording
  • Het in kaart brengen van gewenste resultaten binnen de functies naar aanleiding van de organisatiestrategie
  • Opstellen functieprofielen en hier gewenst gedragen talenten aan koppelen om resultaten te behalen
  • Bepalen van huidige competenties, voorkeursgedragen talenten van medewerkers
  • Talent gericht competentiemanagement: De match en het bespreekbaar maken van de mismatch tussen gewenste gedrag in functies en het voorkeursgedrag en talenten van medewerkers
  • Het creëren van een open aanspreekcultuur om de effectiviteit van het team of de organisatie te vergroten

Wat we voor jou kunnen betekenen?

Wij denken graag vrijblijvend mee over een op maat gemaakte oplossing met de TMA® analyse

Wat is een TMA® analyse?

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA® Talentenanalyse de persoon centraal.  De TMA® talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van de drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De TMA® talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, ontplooiing-, mobiliteit-, loopbaan- carrière- en reïntegratievraagstukken.

Met de TMA® Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Ook krijgt de medewerker inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 TMA Competenties. De talentenanalyse neemt circa een uur in beslag welke gemaakt worden middels een computer. De vragenlijst bestaat uit stellingen, gedragsitems waaruit de medewerker steeds dient te kiezen welke het beste past. Op genuanceerde wijze worden zo de drijfveren ontrafelt. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten.

De analyses van alle teamleden verwerken wij in op maat gemaakte training indien gewenst tot een teamprofiel. Dit geeft het team een verhelderend inzicht in de diversiteit in competenties, drijfveren en kwaliteiten.

Analysering TMA profiel en coach gesprek

Onderdeel van het coachingstraject is de analysering van de TMA® analyse en de terugkoppeling naar de medewerker. In een gesprek van anderhalf uur gaan wij in gesprek met als basis het functieprofiel en de al eerder ingevulde TMA® analyse. Medewerker krijgt n.a.v. een grondige uitleg van de analyse gekoppeld aan het functieprofiel meer inzicht in zijn eigen drijfveren, competenties en kwaliteiten.

Advies op maat aan de hand van de TMA® analyse

Ook bestaat de mogelijkheid om een advies uit te brengen over profielen van medewerker, kandidaat of team. Dit is ten alle tijd op maat en wij gaan graag met je hierover in gesprek.

Deze bedrijven werken al met ons samen

Wij denken graag met je mee!

Laat het ons weten en we nemen contact met je op!

We zijn ook altijd telefonisch bereikbaar.

 010 - 8466404

Scroll to top