Van veroordelingsgesprek naar continue dialoog

Weg met het beoordelingsgesprek!

Het beoordelingsgesprek… In veel organisaties een soort eenrichtingsverkeer waarin de leidinggevende de focus legt op wat er het afgelopen jaar fout ging en/of beter kon. Dit kan zeer demotiverend werken voor de werknemer in kwestie. En niet te vergeten: tijdrovend voor de manager/leidinggevende die dit gesprek moet voorbereiden en leiden. Daarnaast, medewerkers die volop bezig zijn met ontplooien binnen werk- en leef context, hebben sowieso aan 1 gesprek per jaar niet genoeg.

Maar wat zou een organisatie dan moeten doen? Wij pleiten, net als o.a. Jacco van den Berg (eigenaar van Van den Berg Training & Advies en auteur van boek Het Nieuwe Beoordelen, focus op talenten) voor een continue dialoog. Een ontplooiingsgesprek dat je elke (twee) maand(en) hebt met je leidinggevende. Korte gesprekjes die geen ellenlange voorbereiding nodig hebben. Gewoon even tijdens een rondje buiten lopen bijvoorbeeld. Wat is de stand van zaken?

Focus hierbij altijd op de sterke kanten. Hoe optimaliseer je iemand zijn talenten in plaats van hoe verbeter je zijn/haar zwakke kanten. Kortom, natuurlijke kracht vs prestatie kracht. Prestatie kracht kan namelijk zorgen voor een grotere kans op burn-out op de lange termijn omdat je energie verliest door aangepast gedrag. Natuurlijke kracht zorgt voor optimale benutting van het talentkapitaal, zet mensen in hun kracht en haalt het beste in de mens naar boven. Wie wil dat nou niet?

Lees hier meer over human being management.

Scroll to top